Ζηνιάτης Αλέξανδρος, δημιουργία ιστοσελίδων, τεχνική υποστήριξη η/υ,φωτογράφιση. Ziniatis Alexandros, web design, technical support
www.ziniatis.com www.ziniatis.com
www.ziniatis.com
 

Υποστήριξη
-Συμβάσεις Συντήρησης.
H σωστή λειτουργία του δικτύου και η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης των προβλημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία που διαχειρίζεται το πληροφοριακό της σύστημα. Η ανάθεση της συντήρησης του επικοινωνιακού δικτύου σε εμένα, προστατεύει την επιχείρηση από μια σειρά σημαντικών προβλημάτων και εξόδων. Η εταιρία μου αναλαμβάνει τη συντήρηση δικτύων ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει η ίδια την εγκατάστασή τους ή όχι και εγγυάται την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης προβλημάτων που παρουσιάζονται στα υπό σύμβαση δίκτυα.

-Ωράρια υποστήριξης
* Μέχρι 24ωρη τεχνική υποστήριξη για 365 ημέρες το έτος, κατόπιν συμβάσεως.
* Onsite Support
..Χρόνος απόκρισης:
* τέσσερις (4) ώρες
* αυθημερόν
* επόμενη εργάσιμη

-On Demand Τεχνική Υποστήριξη
Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει Σύμβαση Συντήρησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης “ON-DEMAND”. Με τηλεφωνική κλήση, ορίζεται επίσκεψη στην εγκατάσταση, και παρεμβαίνω με τη χρήση ειδικών εργαλείων Hardware και Software για να εντοπίσω και να επιλύσω το πρόβλημα.

-Yποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού (τηλεφωνική υποστήριξη)
Παρέχω συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Μηχανογραφικού εξοπλισμού, και το επιτυγχάνω με τους εξής τρόπους:
* την άμεση τηλεφωνική βοήθεια στους χειριστές του εξοπλισμού για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων
* την επί τόπου επέμβαση όποτε χρειαστεί με μικρό χρόνο απόκρισης, ο οποίος είναι προσυμφωνημένος με τον πελάτη και δεσμευτικός για εμένα. Εφοδιασμένος με τα κατάλληλα όργανα/εργαλεία, που μου δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσω το πρόβλημα και να προχωρήσω στην επίλυσή του
* την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού (H/W) εφ’όσον χρειάζεται και την επανεγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού.

www.ziniatis.com
www.ziniatis.com www.ziniatis.com www.ziniatis.com www.ziniatis.com